0

Giỏ của bạn trống trơn

*BÁN* Vòng tay trầm hương Mamberano Young Wild

Tiêu đề

Trọng lượng 15g

13 hạt có kích thước 19 mm

Giấy nhám đánh bóng

Mô hình nhiễm bệnh tự nhiên không đồng đều

Mùi hương: hương hoa ngọt ngào nhẹ nhàng