0

Giỏ của bạn trống trơn

Chính sách bảo mật

CAM KẾT BẢO MẬT

----

PHẦN 1 - CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN CỦA BẠN?

Khi bạn mua thứ gì đó từ cửa hàng của chúng tôi, như một phần của quy trình mua bán, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn.

Khi bạn duyệt qua cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức internet (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn.

Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về cửa hàng, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi. Chúng tôi ghét SPAM. Nói chung, chúng tôi chỉ gửi email mỗi tháng một lần. Bạn có thể bỏ đăng ký bất cứ lúc nào


PHẦN 2 - ĐỒNG Ý

Làm thế nào để bạn có được sự đồng ý của tôi?

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch, xác minh thẻ tín dụng, đặt hàng, sắp xếp giao hàng hoặc trả lại hàng, chúng tôi ngụ ý rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó chỉ vì lý do cụ thể đó.

Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì lý do thứ yếu, chẳng hạn như tiếp thị, chúng tôi sẽ trực tiếp yêu cầu bạn thể hiện sự đồng ý hoặc cho bạn cơ hội từ chối.


Làm cách nào để rút lại sự đồng ý của tôi?

Nếu sau khi chọn tham gia, bạn thay đổi ý định, bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép chúng tôi liên hệ với bạn để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@grandawood.com.au

PHẦN 3 - CÔNG BỐ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.


PHẦN 4 - MUA SẮM

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn.

Dữ liệu của bạn được lưu trữ thông qua kho dữ liệu, cơ sở dữ liệu của Shopify và ứng dụng Shopify chung. Họ lưu trữ dữ liệu của bạn trên một máy chủ an toàn phía sau tường lửa.


Sự chi trả:

Nếu bạn chọn cổng thanh toán trực tiếp để hoàn tất giao dịch mua, Shopify sẽ lưu trữ dữ liệu thẻ tín dụng của bạn. Nó được mã hóa thông qua Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán (PCI-DSS). Dữ liệu giao dịch mua hàng của bạn chỉ được lưu trữ miễn là cần thiết để hoàn tất giao dịch mua hàng của bạn. Sau khi hoàn tất, thông tin giao dịch mua hàng của bạn sẽ bị xóa.

Tất cả các cổng thanh toán trực tiếp đều tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI quản lý, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, MasterCard, American Express và Discover.

Yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo cửa hàng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của cửa hàng xử lý an toàn thông tin thẻ tín dụng.

Để hiểu rõ hơn, bạn cũng có thể muốn đọc Điều khoản dịch vụ của Shopify tại đây hoặc Tuyên bố về quyền riêng tư tại đây.


PHẦN 5 - DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA


Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để cho phép họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi.

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như cổng thanh toán và các bộ xử lý giao dịch thanh toán khác, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin mà chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho họ đối với các giao dịch liên quan đến mua hàng của bạn.

Đối với những nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của họ để bạn có thể hiểu cách các nhà cung cấp này xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Đặc biệt, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể có trụ sở hoặc có cơ sở ở khu vực pháp lý khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành một giao dịch liên quan đến dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật pháp của (các) khu vực pháp lý nơi nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc các cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ đó đặt trụ sở.

Ví dụ: nếu bạn ở Canada và giao dịch của bạn được xử lý bởi cổng thanh toán ở Hoa Kỳ thì thông tin cá nhân của bạn được sử dụng để hoàn tất giao dịch đó có thể bị tiết lộ theo luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm cả Đạo luật Yêu nước.

Khi bạn rời khỏi trang web cửa hàng của chúng tôi hoặc được chuyển hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi nữa.


Liên kết

Khi bạn nhấp vào các liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, chúng có thể đưa bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ.


PHẦN 6 - AN NINH

Để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý và tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo thông tin đó không bị mất, sử dụng sai, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy một cách không thích hợp.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin thẻ tín dụng của bạn, thông tin sẽ được mã hóa bằng công nghệ lớp ổ cắm bảo mật (SSL) và được lưu trữ bằng mã hóa AES-256. Mặc dù không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100% nhưng chúng tôi tuân thủ tất cả các yêu cầu PCI-DSS và triển khai các tiêu chuẩn ngành bổ sung được chấp nhận chung.


BÁNH QUY

Đây là danh sách các cookie mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi đã liệt kê chúng ở đây để bạn có thể chọn xem bạn có muốn từ chối cookie hay không.

_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp, Cho phép Shopify lưu trữ thông tin về phiên của bạn (người giới thiệu, trang đích, v.v.).

_shopify_visit, không giữ dữ liệu, Liên tục trong 30 phút kể từ lần truy cập cuối cùng, Được sử dụng bởi trình theo dõi thống kê nội bộ của nhà cung cấp trang web của chúng tôi để ghi lại số lượt truy cập

_shopify_uniq, không có dữ liệu nào được lưu giữ, hết hạn vào nửa đêm (so với khách truy cập) của ngày hôm sau, Đếm số lượt ghé thăm cửa hàng của một khách hàng.

giỏ hàng, mã thông báo duy nhất, tồn tại trong 2 tuần, Lưu trữ thông tin về nội dung trong giỏ hàng của bạn.

_secure_session_id, mã thông báo duy nhất, chuyên nghiệp

storefront_digest, mã thông báo duy nhất, không xác định Nếu cửa hàng có mật khẩu, mật khẩu này được sử dụng để xác định xem khách truy cập hiện tại có quyền truy cập hay không.PHẦN 7 - TUỔI ĐỒNG Ý

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất ở độ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn hoặc bạn ở độ tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã đồng ý cho chúng tôi cho phép bất kỳ điều nào trong số này được thực hiện. người phụ thuộc nhỏ của bạn sử dụng trang web này.


PHẦN 8 - THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Những thay đổi và giải thích rõ ràng sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng lên trang web. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây rằng nó đã được cập nhật để bạn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong trường hợp nào, nếu có, chúng tôi sử dụng và/hoặc tiết lộ. Nó.

Nếu cửa hàng của chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác, thông tin của bạn có thể được chuyển cho chủ sở hữu mới để chúng tôi có thể tiếp tục bán sản phẩm cho bạn.


CÂU HỎI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn muốn: truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi có về bạn, đăng ký khiếu nại hoặc đơn giản là muốn biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ info@grandawood.com.au----