0

Giỏ của bạn trống trơn

Vòng tay hổ phách đỏ 15 mm

Tiêu đề

Kích thước hạt: 15mm

Số hạt: 15

Màu sắc: trà đỏ sẫm

Vòng tay này được làm cùng một đợt với các hạt 20 mm, từ cùng một khối hổ phách thô như bên dưới