0

Giỏ của bạn trống trơn

Lư hương- Sen kim loại

Tiêu đề

Hoàn hảo cho than sử dụng hương, nhựa, gỗ thơm.

Được thiết kế để ổn định và giảm thiểu nhiệt.

* Được sử dụng với tấm tro, than và mica