0

Giỏ của bạn trống trơn

Hộp đựng nhang nặng bằng đồng thích hợp cho nhang cuộn 9 lỗ

Kích cỡ

Lư hương bằng đồng 9 lỗ có kích thước 1,5 cm và 2 cm phù hợp với nhiều kích cỡ lư hương.