0

Giỏ của bạn trống trơn

Vòng tay trầm hương Big Wild 11g và 15g: Cấp độ đầu vào khá tốt

Kích cỡ

Hạt trầm hương rừng họa tiết da hổ độc đáo

Mỗi hạt có kích thước 18mm hoặc 20 mm

Có 2 phiên bản 20mm: 11g và 18mm: 15g