0

Giỏ của bạn trống trơn

Nhang Trầm Hương Ngược 50g

Kiểu

Chỉ còn 2 hộp

Thắp nhang hình nón chảy ngược này lên và bạn sẽ có khói chảy xuống ở phía dưới.

Xin lưu ý khói chỉ bắt đầu chảy xuống khi một nửa số nhang đã cháy hết

Những cây nhang chảy ngược này được làm từ trầm hương được trồng

Nón lớn 50g: khoảng 24 đến 25 nón được làm thủ công chất lượng tốt