0

Giỏ của bạn trống trơn

*Mới* Vòng tay đá trầm hương 4 yếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa

Tiêu đề

Nếu yếu tố khai sinh của bạn là Đất, thì chiếc vòng tay này là dành cho bạn vì Trái đất là câu đố còn thiếu để hoàn thành chiếc vòng tay này

Được làm từ hạt trầm hương trồng nhựa tốt, Ci, rine và Blue Lapis Lazuli.

Món đồ này dành cho bạn nếu bạn tin vào Phong Thủy. Bạn muốn một cái gì đó chân thật và có ý nghĩa