0

Giỏ của bạn trống trơn

Lư hương bằng đồng hợp kim

Tiêu đề

Chất liệu: Hợp kim đồng

Hộp đựng nhang này có thể được sử dụng để giữ một cây nhang hoặc cuộn hương