0

Giỏ của bạn trống trơn

*Mới* The Fire Cracker, trầm hương trồng 45 hạt 8mm san hô đỏ

Tiêu đề

Được làm từ cây dó bầu còn non bị nhiễm nhẹ (trong hạt có một ít trầm hương), mùi thơm dịu nhẹ

Màu đỏ là chủ đạo với Fire Cracker để mừng tin vui

Ý nghĩa: Người sở hữu chiếc vòng tay này sẽ thu hút và đón mừng những tin vui

Hoàn hảo cho bùa may mắn.