0

Giỏ của bạn trống trơn

Giá treo xe thần chiến tranh Quan Vũ

Tiêu đề

Chất liệu: Trầm hương chìm Borneo

Trầm hương Quan Vũ: 60g

Tua kèm theo: 10g

2 viên san hô đen nhỏ

Được làm thủ công cẩn thận với những miếng Trầm hương chìm chất lượng cao

Không có dầu nổi lên, cát tự nhiên được đánh bóng và phủ nhựa trầm hương để bảo vệ.

Thần chiến tranh Quan Vũ là biểu tượng của sự Chính trực và Trung thành.