0

Giỏ của bạn trống trơn

Giờ mở cửa

Giờ nghỉ, ngày lễ

Kính gửi toàn thể quý khách hàng

Chúng tôi sẽ đóng cửa từ ngày 02/01/2018 đến ngày 03/09/2018 . Đơn hàng cuối cùng sẽ được nhận vào ngày 28/01/2018

Nếu bạn đặt hàng trong thời gian này ( 01/02/2018 đến 09/03/2018) , đơn hàng sẽ được xử lý vào ngày 03/09/2018 và gửi đi trong vòng 2 ngày làm việc tiếp theo

Chúng tôi đang thăm quan địa điểm trồng trầm hương và một số vấn đề cá nhân. Khi trở lại, chúng tôi sẽ quay lại với những sản phẩm thú vị hơn

Trân trọng

Giờ mở cửa

Hàng ngày, cửa hàng web: 24/7 trừ khi được thông báo