0

Giỏ của bạn trống trơn

Hướng dẫn kích thước và hộp đựng nước hoa tinh dầu

Kích thước hộp đựng nước hoa

Hộp đựng nước hoa tinh dầu thủy tinh này có 3 phần

  1. Mũ nhựa bọc lá vàng
  2. Dụng cụ thủy tinh
  3. Thợ làm kính